Over ons

Het doel van Leerwinst is om de administratieve last te verminderen en daarom worden alle koppelingen ondersteund.
Alle gegevens vindt u overzichtelijk terug in één programma dat zelfstandig werkt naast alle Leerling Administratie Systemen.

Alle scholen leggen jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording af over hun onderwijsprestaties. De onderwijsprestaties worden tevens gepubliceerd in de schoolgids van elke school. Daarnaast geven alle scholen jaarlijks aan de hand van de Citotoetsing in januari en juni inzicht in hun tussenopbrengsten op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen en wiskunde en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze opbrengsten worden weergegeven in het door Comperio* ontwikkelde “Comperio Kompas”. Elke school beschrijft hierin de trends, analyses, conclusies en voorstellen voor verbetering (acties) n.a.v. deze gegevens. Het document is omgezet in een digitale versie. Softwarehuis Dotcomschool heeft de webbased versie geïntegreerd in de webbased applicatie “Leerwinst”.

Met de start van Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014, is Leerwinst 1.0 beschikbaar voor de onderwijsmarkt
Leerwinst is intussen uitgegroeid tot een uitgebreid programma geschikt voor alle leerlijnen, leerroutes en schooltypes.
Versie 2.0 biedt u nog meer mogelijkheden, zodat u goed inzicht heeft in de voortgang en ontwikkeling van al uw leerlingen en hen zo maximaal te laten groeien op hun eigen niveau & talenten.

* Stichting Comprix vormt een netwerk van 41 openbare basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf in de Zuidoosthoek van Fryslân.