Heeft u een vraag over Leerwinst?
Klik op één van de onderstaande vragen voor het antwoord.

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag?
Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven

Mag een leerling in meerdere groepen zitten?

U kunt alle leerlingen van uw school nauwkeuriger volgen en bijsturen. Deze gegevens zijn van grote betekenis voor de bepaling van het ontwikkelingsperspectief en het handelingsgericht werken.

Met Leerwinst kunt u groep en leerjaar overstijgend werken zonder hiervoor extra administratieve handelingen uit te voeren. Leerlingen kunnen gelijktijdig in meerdere groepen zitten. Dit is op dit moment niet mogelijk met uw Leerling Administratie Systeem, omdat door bekostiging een leerling voor BRON maar in één groep tegelijkertijd kan zitten.

Naar boven

Hoe weet ik of een periodedoel passend is voor een leerling?

Daar hebben wij het leerlingprofiel voor. Het profiel toont het vaardigheidsscoredoel en toont de vaardigheden voor de komende periode (gerelateerd aan de leerlijn en domein).

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerling]

Naar boven

Hoe kan ik vakoverstijgend werken met het ontwikkelingsperspectief(OPP)?

Leerwinst biedt, per leerling, een geïntegreerd OPP. Dit zorgt ervoor dat gegevens als naam, groepen en toetsen, automatisch worden ingevoerd door het programma en het OPP altijd actueel is.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] ]

Naar boven

Hoe zorg ik ervoor dat mijn OPP altijd actueel is?

Alle wijzigingen in het OPP kunt u gelijk rapporteren in een voortgangsrapportage. Zo hoeft u het OPP niet steeds opnieuw in te vullen maar is deze altijd gevuld met de meest recente informatie.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] > Nieuwe voortgangsrapportage ]
Naar boven

Hoe betrek ik ouders bij het OPP van de leerling?

Wist u dat wanneer u het OPP genereerd naar PDF, u de ouders kunt laten ondertekenen?  En dat u het ondertekende OPP eenvoudig weer kunt uploaden met de functie bestandsopslag?

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] > Genereer PDF > Upload gescand PDF in leerlingprofiel]

Naar boven

Is het mogelijk om zowel op leerling-, maar ook groeps- én schoolniveau overzichten uit te draaien?

Leerwinst biedt de mogelijkheid om alle overzichten te genereren naar PDF. Zo kunt u alles op leerling- , groeps- en schoolniveau bekijken, analyseren en evalueren.
[Tegel Leerwinstplan > Tegel Overzichten > Keuze voor soort overzicht > Genereren naar PDF]
Naar boven

Kan ik de periodeplannen voor volgend schooljaar alvast maken?

Wanneer de groepen voor volgend schooljaar zijn aangemaakt en u als medewerker bent gekoppeld aan de betreffende groep, kunt u rechts onderin het scherm wisselen naar het volgende schooljaar. Hier selecteert u de betreffende groep waarvoor u het periodeplan wilt gaan registreren. Via de tegel [Leerwinstplan] gaat u naar de tegel [Periodeplan] en kunt u beginnen met het invullen van de periodeplannen voor volgend schooljaar.

Het is ook mogelijk om bestaande periodeplannen naar een ander schooljaar, bijvoorbeeld volgend schooljaar, te dupliceren. Nadat een periodeplan naar het volgende schooljaar gedupliceerd is, kunt u deze met bovenstaande stappen nog aanpassen indien nodig. Voor het dupliceren van periodeplannen verwijzen wij u graag naar het stappenplan “Periodeplan(nen) dupliceren naar groep(en)”.

Naar boven

Hoe werk ik snel en makkelijk met groepsplannen?

Groepsplannen zijn opgedeeld in periodes. U arrangeert en Leerwinst deelt, per domein, automatisch de leerlingen in.

[Tegel Arrangeren > Groepsoverzicht > Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan]
Naar boven

Hoe kan ik in elke periode de aanpak van de instructieniveaus bijstellen?

Bij elk periodeplan zijn de instructieniveaus in arrangementen onderverdeeld. Per arrangement kunt u de aanpak evalueren en wijzigingen direct doorvoeren per niveau in het periode(groeps-)plan, zodat deze altijd up-to-date is.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan > Keuze arrangement [1], [2], [3], [4] en [5] ]
Naar boven

Ik werk niet met 3, maar [4] of [5] instructieniveaus, kan dit?

In Leerwinst is iedere school vrij om te bepalen met hoeveel instructieniveaus er gewerkt wordt. Standaard hebben wij bij het uitleveren 3 instructieniveaus actief staan. Mocht het zo zijn dat er met [4] of [5] instructieniveaus gewerkt wordt, kunt u deze altijd inschakelen.

[Instellingen > Tegel Arrangementen activeren > Arrangement bewerken > Activeren > Opslaan]

Naar boven

Naast mijn methode werk ik met vaardigheden. Hoe kan hiermee gewerkt worden in Leerwinst?

In Leerwinst zijn standaard per leerjaar en periode de vaardigheden en tussendoelen aanwezig voor de domeinen rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling én sociaal emotioneel. Deze zijn op te vragen voor de hele groep, in het periodeplan, en per individuele leerling, bij voortgang leerlijndoelen.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan > Keuze arrangement > Overzicht leerdoelen]
[Tegel Signaal & analyse > Tegel Voortgang leerlijndoelen > Keuze domein/arrangement > Bekijken-icoon]

Naar boven

Kan ik werken met verschillende leerlijnen?

Door met Leerwinst te werken wordt de aandacht op al uw leerlingen gericht, dus ook de kinderen uit uw groep die zich niet (voldoende) ontwikkelen of langzaam achteruit gaan op de leerlijn. Met Leerwinst bent u in staat om de groei die uw leerlingen doormaken te monitoren op leerling-, groeps-, en landelijk niveau.

Alle vaardigheden zijn voor u uitgewerkt per leerlijn en domein. Daarnaast kunt u ook eigen domeinen instellen. Leerwinst is flexibel en kan worden aangepast naar uw eigen werkwijze.

Naar boven

Hoe kan ik werken met meerdere domein(en) en verschillende leerlijnen?

Als een leerling voor één specifiek domein op een andere (eigen) leerlijn werkt, kunt u deze leerling binnen de eigen groep op de eigen leerlijn zetten met bijstellen in de periode (vooruit/achteruit). Werken met domeingroepen, niveaugroepen, leerstijlgroepen etc. kan ook door deze leerling in deze groep in te delen. Automatisch ziet de leerkracht van deze groep de leerling in het periode(groeps-)plan en kan hij/zij de ontwikkeling naar zijn/haar collega rapporteren/overdragen.

[Tegel Signaal & analyse > Arrangement analyse > bijstellen + periode(s), bijstellen – periode(s)]

Naar boven

Hoe kan ik schoolverbetering realiseren?

Met Leerwinst kunt u nauwkeurig de prestatiegroei van individuele en groepen leerlingen bepalen.
Schoolontwikkeling wordt geoptimaliseerd, omdat u met betrouwbare berekeningen op vaardigheidsniveau gemiddelden over meerdere jaren kunt monitoren.

De historie van uw schoolresultaten worden overzichtelijk weergegeven met percentages van groei, zodat u weet welke verbeteringen effect hebben gehad. Deze gegevens zijn tevens per domein inzichtelijk.

Naar boven

Kan ik mijn overzichten gemakkelijk naar mijn LAS versturen?

Leerwinst heeft een directe koppeling hebben met het leerlingadministratiesysteem SchoolOAS. Via deze koppeling kunt u met één druk op de knop alle overzichten naar uw LAS versturen, zodat deze worden opgeslagen bij het leerlingdossier en direct verzonden kunnen worden met OSO.
[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerling > Knop “Verzenden naar SchoolOAS”]

Naar boven

Hoe krijg ik inzicht in de ontwikkeling van de school?

Leerwinst biedt verschillende overzichten op schoolniveau. Zo kunt u zien hoe een specifieke groep, over de gehele schoolloopbaan, scoort ten opzichte van de landelijke norm en een eigen in te stellen norm. U kunt op deze manier het schoolniveau bekijken hoe er is gescoord over de afgelopen drie jaren, maar zelfs de gehele historie.
[Tegel Schoolmonitor > Tegel School overzicht 3 jaren / Tegel Schoolloopbaan]

Naar boven

Waar kan ik mijn trendanalyse beschrijven?

Vanuit het School overzicht 3 jaren, heeft u direct de mogelijkheid om de resultaten te analyseren. Bij het overzicht kunt u een interpretatie toevoegen, zodat u tijdens het maken van de trendanalyse, op basis van trend, analyse, conclusie en interventie, inzicht blijft houden in de schoolresultaten.
[Tegel Schoolmonitor > Tegel School overzicht 3 jaren > Nieuwe interpretatie]

Naar boven

Waar kan ik de plaatsingswijzer vinden?

Binnen Leerwinst is er een standaard overzicht aanwezig waar deze plaatsingswijzer in is verwerkt. Deze wordt per groep, maar ook per leerling weergegeven. Dit overzicht kunt u naar PDF genereren, zodat u dit overzicht in uw leerlingadministratiesysteem kunt uploaden en direct mee kunt sturen naar de vervolgschool.
[Tegel Schoolmonitor > Tegel Schoolloopbaan > Keuze groep / Keuze leerling]
Naar boven

Welke toetsen worden getoond in de schoolmonitor 3 jaren overzicht?

In de schoolmonitor worden de M en de E afnames van de Cito toetsen, getoond en verwerkt in de grafiek. Alle M en E toetsen van een groep worden afhankelijk van de afnamedatum in de M of E periode verwerkt. In de M periode worden alle toetsen met een afnamedatum tussen 1 augustus en 31 januari verwerkt en voor de E periode zijn dit alle toetsen tussen 1 februari en 31 juli. Let op, bij groep 8 worden B-afnames niet meegenomen in het overzicht.
Naar boven