Met de komst van Passend Onderwijs wordt er van u als onderwijsprofessional verwacht dat alle leerlingen genoeg evenveel aandacht krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van eigen talenten.

Leerwinst is een uniek, flexibel en onafhankelijk Leerling Volg Systeem, dat koppelt met pakketten van andere leveranciers.
Binnen ons systeem werkt u met de leerling voor de verschillende domeinen naar een toekomstig doel. Omdat Leerwinst geen koppeling met BRON heeft kunt u per leerling, per periode en per domein het instructieniveau bepalen (met daaraan de gekoppelde CED/SLO leerdoelen).
Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat een leerling uit Groep 6 voor Rekenen de stof en doelen aangeboden krijgt van Groep 7 (meer uitdaging) en voor Spelling de stof en doelen van Groep 5 (extra aandacht), zo bent u heel bewust en analyserend bezig met het onderwijsaanbod van uw leerlingen.

Werkt u in allerlei verschillende systemen en eigen formats? Stapelt de administratie zich op en heeft u ook het gevoel dat u dit overal dubbel noteert, extra handelingen verricht en door de bomen het bos niet meer ziet?
Leerwinst ontzorgt u hierin en brengt al deze relevante onderwijsdata samen in één veilig, overzichtelijk en bovenal gebruiksvriendelijk webbased programma, zodat u uiteindelijk meer onderwijstijd overhoudt voor uw leerlingen. 

Met Leerwinst kunt u direct aan de slag, omdat het koppelt met uw bestaande Leerling Administratie Systeem (LAS), Leerling Volg Systeem (LAS) o.a. Cito LOVS (DULT) en uitgevers (UWLR). Meer weten over wat Leerwinst voor uw school en of onderwijsorganisatie kan betekenen?


Leerwinst_knop_meerinformatie
oas_vragen