Met de komst van Passend Onderwijs wordt er van u als onderwijsprofessional verwacht dat alle leerlingen genoeg evenveel aandacht krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van eigen talenten.

Leerwinst is een uniek, flexibel en onafhankelijk Leerling Volg Systeem, dat koppelt met pakketten van andere leveranciers.
Binnen ons systeem werkt u met de leerling voor de verschillende domeinen naar een toekomstig doel. Omdat Leerwinst geen koppeling met BRON heeft kunt u per leerling, per periode en per domein het instructieniveau bepalen (met daaraan de gekoppelde CED/SLO leerdoelen).
Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat een leerling uit Groep 6 voor Rekenen de stof en doelen aangeboden krijgt van Groep 7 (meer uitdaging) en voor Spelling de stof en doelen van Groep 5 (extra aandacht), zo bent u heel bewust en analyserend met uw leerlingen bezig.

Ook kan het zo zijn, dat u op dit moment nog alle onderwijsinhoudelijke informatie op zowel groep als leerling niveau verspreid geregistreerd in verschillende systemen en formats. Dat wordt op den duur onoverzichtelijk en leidt tot onnodige administratieve handelingen.
Ook gericht op de nieuwe wet en regelgeving rondom privacy niet meer geoorloofd.

Leerwinst brengt al deze data bijeen in één veilig, overzichtelijk en bovenal gebruiksvriendelijk programma, zodat u meer onderwijstijd overhoudt voor uw leerlingen. Om het maximale uit uw leerlingen te halen is Leerwinst hét programma dat u hierbij maximaal ondersteunt.

 

 
 
Met Leerwinst kunt u direct aan de slag, omdat het koppelt met uw bestaande Leerling Administratie Systeem (LAS), Leerling Volg Systeem (LAS) o.a. Cito LOVS (DULT) en uitgevers (UWLR). Meer weten over wat Leerwinst voor uw school en of onderwijsorganisatie kan betekenen?


Leerwinst_knop_meerinformatie
oas_vragen